УСЛУГИ

Тренировъчни прогами

Персонално изготвения тренировъчен режим вкючва:


- изготвяне на тренировъчен план спрямо нуждите на клиента, минимум 3 тренировки;


- описание и показване на всяко упражнение включено в режима. При желание тренировките могат да са приспособени за изпълнение в    домашни условия;


- вземане на мерки при изготвяне на режима;


- периодично проследяване на резултатите и контролно мерене през определен период в зависимост от поставения срок за изпълнение;